لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

A68 Iceberg, Antarctica

Map
دقت مکان
کشور
Description

The Antarctica Ice Shelf A68 monolithic iceberg that appeared in late 2018. The resulting iceberg was around 175 km long and 50 km wide, 5800 sq km in area, 200 m thick and weighed an estimated one trillion tonnes.

A68 melted and broke apart on Valentines Day, 2020

Notes
There was another one spotted not far from A68 - also somewhat rectangular, although not as perfectly rectangular as A68 proper.
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
تاریخ ناپدید شد
طبقه بندی
یکپارچه های احتمالاً قابل توجه ، خوش ساخت ، اما با اطلاعات اندک یا برخی شواهد که حاکی از حذف یک رمز و راز باشد
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
برف و یخ
ساخت و ساز
جامد
تعداد طرفها
Five Sides (پنتاگون)
بافت
دیگر
هندسه برتر
تخت
قد
200.00متر

بارگیری تصاویر

این پیوندها به تصاویر با وضوح کامل است که به ما گزارش شده است.