لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

بمبئی ، هند

Map
دقت مکان
دقیق
Description

یکپارچه در بمبئی هندوستان ظاهر شد

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
تاریخ ناپدید شد
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فلز عمومی
ساخت و ساز
جامد
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
صیقل خورده
هندسه برتر
منشور مثلثی
قد
2.10متر
علامت گذاری
مختصات