لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

دسترسی به API

ما دسترسی فقط خواندنی JSON به داده های خود را ارائه می دهیم تا دیگران بتوانند این پایگاه داده را ایجاد کنند. اگر مثل من باشید و با داده ها سر و کار داشته باشید ، این مفید است.

برای دریافت لیستی از یکپارچه ها ، می توانید نقطه پایانی زیر را وارد کنید:

https://monolithtracker.com/fa/json-export

نقطه پایانی فوق یک ساختار json با تمام یکپارچه ها و داده های آنها را در اختیار شما قرار می دهد.