لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

شمال فینیکس، ایالات متحده آمریکا

300تعداد بازدیدها
2نمایش امروز

پیام هشدار

یکپارچه تأیید نشده این یکپارچه منبع مناسبی ندارد و ممکن است جعلی باشد.
لطفا به این ساختار به روز رسانی اگر شما اضافی حساب منابع، لینک ها، و یا شاهدان عینی که می تواند ما را در تایید این یکپارچه کمک کند.

Map
دقت مکان
نزدیکترین شهر / شهر / نقطه عطف
Description

به گزارش 12 نیوز، یک تک سنگ مرموز دیگر درست در شمال فونیکس ظاهر شده است. در شمال ققنوس در نزدیکی Sunset Point ظاهر شد. 12 نیوز از یکپارچه شمال فونیکس خبر داد.

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
وضعیت ناشناخته یا طبقه بندی نشده
یکپارچه های چندگانه

بارگیری تصاویر

این پیوندها به تصاویر با وضوح کامل است که به ما گزارش شده است.

  • 1.99 مگابایت