لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

مسکو، روسیه

Map
دقت مکان
نزدیکترین شهر / شهر / نقطه عطف
Description

میدان سیاه گریگوری اورخوف - مونولیت های دوقلو ، با یک سالن آینه. بسیار سه جانبه دو مورد از این موارد برای جلوه آینه اضافه شده وجود دارد که یکی بین آنها راه می رود.

Notes
Malevich Park, Moscow, Russia art gallery installation
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
مبدأ شناخته شده ، یکپارچه ها با رمز و راز کمی در اطراف آنها وجود دارد که علت اصلی آنها مشخص است
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
دیگر
ساخت و ساز
جامد
تعداد طرفها
Five Sides (پنتاگون)
بافت
دیگر
هندسه برتر
تخت
قد
3.00متر
Articles & Media